Redovisningsbyrå i Stockholm
Webbplats av Wonderbird AB

Löpande bokföring

Löpande bokföring För alla typer av bolag: Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Inkluderat leverantörsreskontra och kundreskontra.

Löpande bokföring
Moms och Skattedeklaration

Moms & skattedeklartioner

Ofta är bokföringen något tråkigt och tidskrävande och det är lätt att den blir liggande alldeles för länge, tills moms eller skatt skall redovisas. Detta innebär ofta ett stressmoment, någonting som din verksamhet inte behöver. Vi hjälper dig med Moms och skattedeklarationer. Även periodiska sammanställningar och rotavdrag.

Bokslut

För alla bolagsformer. Här ingår all dokumentation. Du som bokför själv kan sända SIE fil för att förenkla processen. Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Bokslut

Årsredovisningar

Vid slutet på varje räkenskapsår måste bolag skicka in sina årsredovisningar Bolagsverket. Det gäller även aktiebolag som inte har bedrivit någon verksamhet eller inte har revisor.

Konsultation

Konsultation Att ha eller starta företag kan ibland vara både krångligt och tidsödande när man inte har kunskapen, vi hjälper dig med de flesta frågor som kan uppstå. Du själv bestämmer hur mycket.

Inkomstdeklaration

Alla företag och personer måste deklarera en gång per år, då lämnar vi våra inkomstdeklarationer. Olika företagstyper deklareras lite olika men många av momenten är likadana.

Löne & Personalhantering

Vi beräknar löner och redovisar arbetsgivaravgifter och innehållna personalskatter till skatteverket. Beräknar traktamenten, förmåner och ersättningar mm. Sänder ut lönespecifikationer.

Bolagsbildning

Hur bolagsbildning är lite olika beroende på vilken typ av företag du vill starta. Starta ett bolag är enklare än vad det låter, men ska du starta ett Aktiebolag skiljer det sig mot att starta en enskild firma.

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor gällande våra tjänster. Vi har mångårig erfarenhet och kan erbjuda dig en trygghet i ditt företagande. Du bestämmer själv hur mycket eller lite vi ska hjälpa dig.